Termografering af el-tavler i landbruget og industrien i Hjørring

Uanset, om det er i landbruget eller industrien, så skal det være en autoriseret termografer, der må termografere din el-tavler. Hos El Service Nord i Hjørring er vi certificeret til at udføre termografering af el-tavler både i landbruget og i industrien i Nordjylland. 

Kontakt os på 98 92 80 99 – uanset om du aldrig har fået termograferet dine el-installationer før, er blevet henvist af dit forsikringsselskab eller du har mistanke om eventuelle fejl, så kommer vi ud og kigger og laver en aftale med dig, vi kører fra Hjørring til hele Nordjylland. 

Hos DBI kan man altid få en oversigt over, hvem der er certificeret til at udføre termografering.

Hvad er termografering?

Termografering er en effektiv metode til at få et meget præcist billede af el-installationers tilstand. Termograferingen foregår med et termografi-kamera, der måler temperaturer på overfladen ved hjælp af infrarød stråling. På den måde kan man finde defekter, fejl og eventuelle begyndende kortslutninger i el-installationerne.

 

Hvorfor termograferer man?

Fejl på el-installationer er ofte skjult, og man vil ikke kunne se dem eller opdage dem i den daglige drift, men det er vigtig at vedligeholde og driftssikre ens elektriske komponenter. Derfor er termografering vigtig både i virksomheder, industrien og i landbruget.  Skal du have termograferet dine el-installationer og el-tavler? Så kontakt os på 98 92 80 99 – vi kører til Hjørring til hele Nordjylland

Hos os får du en godkendt termograferingsrapport til en konkurrencedygtig pris – kontakt El-Service Nord ApS på 📞 98 92 80 99 eller info@elservicenord.dk og hør mere om termografering.

Når El Service Nord i Hjørring laver termografering, er det en kontrol af tilstanden nu og her og efterfølgende optimerer man på evt. dårlige eller løse installationer, overbelastninger og defekte installationer.

Hvis man som virksomhed ikke sikrer at ens el-installationer er korrekte, kan det føre til kortslutninger, skader på maskiner, driftstop eller i værste fald føre til brand.

 

1 ud af 4 brande opstår pga. fejl eller kortslutninger i el-installationer.

Med el-termografering kan man identificere begyndende nedbrud og defekter på installationer og derved forebygge brand.

 

Forebyg drifts- og produktionsstop

El-tavler kan gå i brand, hvis de kortslutter. Det kan ske, hvis tavlerne er overophedede, overbelastede eller defekte.

Produktionsstop er en bekostelig affære. Hos EL-Service Nord i Hjørring har vi stor erfaring i at termografere både i landbruget men også i industrien. Vi kommer og termografere el-tavlerne og el-installationerne, derefter kigger vi på at lave en serviceaftale, som gør at man aldrig skal tænkte på, hvor der skal termograferes igen. Vi kører fra Hjørring til det meste af Nordjylland. 

Vi kan heldigvis udføre termograferingen mens landbruget eller virksomheden er i drift, faktisk vil vi helst komme forbi, når der er størst muligt belastning, da det giver det mest retvisende billede af installationernes belastning og tilstand. Vi plejer at sige, at I opdager ikke at vi er der, da jeres drift ikke påvirkes og forsætter på fuld styrke, selvom vi går og termograferer el-tavler og skabe.

Kontakt os på 98 92 80 99 – så aftaler vi et tidspunkt der passer jer. 

El-komponenter, der kan have indvirkning på produktionen, hvis der sker en kortslutning, eller hvis de er ødelagte:

 • Elektriske maskiner og anlæg
 • Strømskinner
 • El-motorer
 • Koblingsudstyr og afbrydere
 • Frekvensomformere
 • Stationer til opladning
 • Transformere
 • Ladestandere
 • Termografering, landbrug
Termografering I Hjørring - Nordjylland

Termografirapport og dokumentation!

Hvis vores termograf opdager alvorlige skader eller fejl, bliver du eller den driftsansvarlige informeret øjeblikkeligt, så der kan reageres på problemet med det samme.

Termografen udarbejder en termograferingsrapport (i overensstemmelse med de gældende standarder fra DBI), og gennemgår den med dig, så du ved præcist, hvordan du kan/skal forholde dig til det dokumenterede.

Vi sørger efterfølgende for den rette dokumentation og termograferingsrapport sender vi til dit forsikringsselskab.

Termografering i landbruget

Termografering i Landbrug i Hjørring Nordjylland

El-service Nord har god erfaring i termografering i landbruget i Hjørring. Vi kører ud til hele Nordjylland fra Hjørring og termograferer el-tavler hos mange landbrugskunder med en fast serviceaftale.

Når vi termograferer et landbrug, sikrer vi at alle anlæg, maskiner og el-installationer er i optimal stand.

Når vi kommer ud, vil vi typisk kigge alle jeres el-tavler igennem og termografere følgende:

 • Styrings- og el-tavler
 • Markvandingsanlæg
 • Malkeanlæg
 • Korntørringsanlæg
 • Ventilationsanlæg (også i eks. kornsiloer)

Termografering i industrien

Termografering i Industrien - Hjørring Nordjylland

Når der skal termograferes i industrien eller i virksomheder, som også har en høj risikofaktor, som medicinalvirksomheder og produktionsvirksomheder er vi hos XX det helt rigtige valg. Din produktion er fortsat i drift, når vi termograferer. Vores termograf gennemgår udvalgte el-installationer.

El-komponenter, der kan have indvirkning på produktionen, hvis der sker en kortslutning eller er defekte:

 • Elektriske maskiner og anlæg
 • Strømskinner
 • Elmotorer
 • Koblingsudstyr og afbrydere
 • Frekvensomformere
 • Stationer til opladning
 • Transformere

Bedre forsikringsvilkår med termografering

Nogle forsikringsselskaber giver bedre vilkår til de virksomheder, der aktivt øger indsatsen for bedre sikkerhed – som med termografi. Hos El-Service Nord laver vi serviceaftaler med termografi med vores erhvervskunder. Det sikre at din el-installationer er opdateret efter retningslinjerne for din virksomhed/produktion. Skal du også have en serviceaftale på termografering på enten 5, 1 eller 1/2 år – så kontakt El-service Nord i Hjørring 98 92 80 99

Forsikringsselskaber* niveauinddeler virksomheder, i forhold til potentiel fare for overophedning og overbelastning af el-tavler.

 

Her kan du se niveauerne:

Belastning

Virksomhedstype

Termograferingsinterval

Lav
 • Kontormiljøer
 • Skoler
 • Kirker
 • Etageejendomme

Forsikringsselskaber* anbefaler, at der termograferes med 5 års-intervaller.
Med en lav belastning er det ikke nødvendigt med en fast plan for termografering.

Mellem
 • Almindelig industri
 • Butikker/ detailforretninger
 • Butikscentre
 • Håndværks-virksomheder
 • Idrætshaller
 • Fritidscentre

Forsikringsselskaber* anbefaler, at der termograferes 1 gang årligt.
Ved mellem belastning ville virksomheder have gavn af termografering med 1 års mellemrum. 

Høj
 • Landbrug
 • Sværindustri
 • Store produktionsvirksomheder
 • Slagterier
 • Grovvarevirksomheder
 • Medicinalfirmaer

Forsikringsselskaber* anbefaler, at der termograferes minimum 1 gang årligt.
Alt afhængigt af forholdene, vil det i nogle tilfælde kunne svare sig at lade os termografere 2 gange årligt.

Kontakt os

Find os

Sprogøvej 2

9800 Hjørring

Kontakt os

98 92 80 99
info@elservicenord.dk